دوره های ثبت نام شده

متوسط

دوره‌ی پایه‌ی معلم توانمند (سری دوم)

دوره‌ی معلّم توانمند یک کلاس ضمن خدمت نیست! یک دوره‌ی …

200,000 تومان

دوره‌ی پایه‌ی معلم توانمند (سری دوم)

16 درس
متوسط
آنچه یاد خواهید گرفت
دو ماه پشتیبانی و منتورینگ آموزش‌ها
برگزاری کارگاه جمع‌بندی دوره برای تکمیل آموخته‌ها
آموزش تکمیلی شامل دوره مهارت معلمی
به طور کامل رزرو شده
متوسط

دوره‌ی پایه‌ی معلم توانمند (سری اول – تکمیل ظرفیت)

دوره‌ی معلّم توانمند یک کلاس ضمن خدمت نیست! یک دوره‌ی …

200,000 تومان

دوره‌ی پایه‌ی معلم توانمند (سری اول – تکمیل ظرفیت)

17 درس
متوسط
آنچه یاد خواهید گرفت
دو ماه پشتیبانی و منتورینگ آموزش‌ها
برگزاری کارگاه جمع‌بندی دوره برای تکمیل آموخته‌ها
آموزش تکمیلی شامل دوره مهارت معلمی
به طور کامل رزرو شده